hinh anh cho website 17

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE NỘI ĐỊA

MÔ TẢ NHIỆM VỤ CHÍNH:

  • Phát triển khách hàng
  • Giao dịch với khách hàng, chốt đơn hàng
  • Theo dõi đơn hàng, theo dõi thu hồi công nợ
  • Xử lý và giải quyết khiếu nại khách hàng liên quan đến dịch vụ bán hàng
  • Quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo kết quả thực hiện đơn hàng/hợp đồng, công nợ hàng tháng
  • Báo cáo công việc
  • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Tin liên quan