Nhà Máy Sản xuất

Nhà máy SX ống đồng Toàn Phát 2

  • Khánh thành năm 2018
  • Diện tích: 33,000 m2
  • Năng lực sản xuất: 30,000 tấn/năm

3 1
4 1
6 1
nha may 1

Nhà máy SX ống đồng Toàn Phát 1

  • Khánh thành năm 2006
  • Diện tích: 12,700 m2
  • Năng lực sản xuất: 18,000 tấn/năm

5 2
4 2
3 2
1 1