Nhà Quốc Hội

Tọa lạc trên đường Độc Lập, Nhà Quốc Hội là trụ sở làm việc và nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc Hội Việt Nam. Tòa nhà là công trình cơ sở lớn và phức tạp nhất được xây dựng tại Việt Nam, tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến.

Bài viết liên quan