Banner Chinh sach chat luong thay doi

Ống đồng Toàn Phát thể hiện cam kết chất lượng của mình, bằng cách xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Cho tới nay, Toàn Phát vẫn luôn tuân thủ chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trên toàn bộ hoạt động thiết kế sản phẩm, sản xuất và tiếp thị sản phẩm đến các đối tác.

Năm 2017, Ống đồng Toàn Phát vinh dự được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015, minh chứng của một doanh nghiệp đạt chất lượng quốc tế.