Chính Sách Bảo Vệ Môi Trường

Chính sách Bảo vệ Môi trường_3

Triết lý về sứ mệnh bảo vệ môi trường

Toàn Phát nhận thức việc bảo tồn môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các thực thể kinh doanh. Là nhà sản xuất ống đồng “Make in Vietnam” mang vị thế đầu ngành, trách nhiệm của Toàn Phát với môi trường – xã hội xung quanh khu vực đặt nhà máy càng có ý nghĩa to lớn. Do đó, Toàn Phát cam kết tiến hành các hoạt động Sản xuất – Kinh doanh phân phối sản phẩm dựa trên sự tuân thủ Pháp luật Nhà nước Việt Nam, đồng thời đáp ứng các mục tiêu liên quan đến bảo tồn môi trường.   

Chính sách Bảo vệ Môi trường_2


Chính sách môi trường 

Chính sách Bảo vệ Môi trường_1

Nhận thức rõ ý nghĩa của hoạt động sản xuất kinh doanh, Toàn Phát đưa ra các chính sách phục vụ bảo tồn môi trường và nghiêm túc thực hiện nhằm đạt mục tiêu:

  1. Ngăn ngừa và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường thông qua việc: Hạn chế sản xuất chất thải công nghiệp; khuyến khích sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng nhiều lần.
  2. Đánh giá được những tác động gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến môi trường, càng chú trọng thêm khi Toàn Phát có sự thay đổi về quy trình làm việc hay cập nhật các công nghệ, trang thiết bị mới.

  3. Kiểm soát hiệu quả việc sử dụng, bảo quản cũng như xử lý các chất thải trong quá trình vận hành sản xuất, vận hành doanh nghiệp.

  4. Khuyến khích toàn thể đội ngũ nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Toàn Phát chủ động đề ra những phương pháp duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý môi trường.

  5. Hướng dẫn đội ngũ công nhân viên nắm được cách tối ưu hiệu quả lao động, đồng thời đảm bảo duy trì sự bền vững của môi trường trong những công việc sử dụng – bảo toàn năng lượng.

  6. Thể hiện cam kết từ doanh nghiệp và Ban lãnh đạo đến nhân viên nội bộ, các khách hàng, đối tác cùng cộng đồng bên ngoài. Đồng thời, Toàn Phát tích cực lan tỏa những đóng góp đối với việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, đăng tải trên các phương tiện truyền thông sở hữu hoặc trả phí.


Chính sách Bảo vệ Môi trường_4

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...