Chặng Đường Phát Triển

2018

Thành lập nhà máy Toàn Phát số 2, diện tích tổng thể 33,000m2

2017

Sản lượng bán hàng kỷ lục 14,000 tấn/năm. Xuất khẩu chiếm tỉ trọng 68%

2016

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Sản lượng bán hàng đạt 10,000 tấn. Ống đồng Toàn Phát đã có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới

2014

Mở rộng nhà máy lần thứ 2, diện tích lên đến 20,000m2. Đầu tư dây chuyền cán đúc liên tục hiện đại. Sản lượng bán hàng đạt 5,000 tấn, tăng trưởng 50% so với năm 2013

2012

Mở chi nhánh đầu tiên tại Tp.HCM. Xuất khẩu sang Malaysia, Ấn Độ và Thái Lan. Sản lượng cả năm lên đến 1,770 tấn

2010

Mở rộng nhà máy lần thứ nhất, diện tích lên đến 13,700m2. Sản lượng tăng thêm 35% đạt 1,300 tấn

2009

Xuất khẩu sang Malaysia với tên Ruby Copper. Tăng trưởng sản lượng đạt 48% so với 2008

2006

Thành lập nhà máy Toàn Phát số 1 tại đường 206 – khu D, Khu CN phố nối A, Hưng Yên. Diện tích: 12,700m2